Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Spirit of Valknu
SpiritofValknu
Thuộc tính
Phe Magmar
Loại Minion
Tộc -----
Token?
Độ hiếm -----
Chỉ số
Mana 2
Tấn công 2
Máu 25
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Rise of The Bloodborn

Spirit of Valknuđơn vị lính token của phe Magmar.

Nguồn gốc[ | ]

Spirit of Valknu được nở ra từ

Chrysalis Egg

được triệu hồi bởi

Valknu's Seal

.

Năng lực[ | ]  • Spirit of Valknu mô phỏng chỉ số và năng lực của Tướng bạn tại thời điểm mà nó nở.
    • Spirit of Valknu mô phỏng chính xác sức tấn công và máu của Tướng bạn ở thời điểm hiện tại, không phải sức tấn công/máu gốc.
    • Spirit of Valknu có mọi năng lực mà Tướng bạn có từ trang bị.
    • Chỉ số và năng lực mà Spirit of Valknu được coi là chỉ số/năng lực gốc, do đó nếu Spirit of Valknu được hóa trứng và cho nở lại bằng Egg Morph, hoặc bị biến đổi bởi Metamorphosis, lúc trở lại chỉ số và năng lực của nó vẫn nguyên vẹn.
Chiến thuật[ | ]

  • Vì Spirit of Valknu thừa hưởng chỉ số từ Tướng, chỉ số được tăng từ Overload hoặc từ trang bị như Adamantite Claws cũng được truyền nguyên vẹn cho nó, giúp nó sở hửu chỉ số đáng sợ.
  • Spirit of Valknu cũng thừa hưởng năng lực khác từ trang bị, vậy nên nó sẽ trở nên rất mạnh với Morin-KhurIridium Scale. Với Twin Fang, Spirit of Valknu sẽ còn nguy hiểm hơn nhiều lần.
  • Vô hiệu hóa Spirit of Valknu là việc phải làm ngay, nhất là khi nếu bạn thấy nó thừa hưởng được sức mạnh từ trang bị hoặc có chỉ số quá cao. Không xử lý được Spirit of Valknu sẽ nhanh chóng đưa bạn tới thất bại.

Thư viện ảnh[ | ]

Spirit of Valknu idle
Sẵn sàng
Spirit of Valknu breathing
Đứng tại chỗ
Spirit of Valknu run
Di chuyển
Spirit of Valknu attack
Tấn công
Spirit of Valknu death
Bị tiêu diệt

Thay đổi[ | ]

Advertisement