Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Staff of Y'Kir
StaffofY'Kir
Thuộc tính
Phe Vetruvian
Loại Artifact
Tộc -----
Độ hiếm Basic
Chỉ số
Mana 2
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Core Set

Staff of Y'Kirtrang bị Basic của phe Vetruvian.

Năng lực[ | ]Chiến thuật[ | ]

Thư viện ảnh[ | ]

Staff of Y'Kir active
Sẵn sàng
Tập tin:Staff of Y'Kir actionbar.gif
Trong thanh hành động

Thay đổi[ | ]

  • Trước patch 0.53: Không rõ.
Advertisement