Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Stars' Fury
Stars'Fury
Thuộc tính
Phe Vetruvian
Loại Spell
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm ErarityEpic
Chỉ số
Mana 5
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Core Set

Stars' Furyphép ErarityEpic của phe Vetruvian.

Năng lực[ | ] • Stars' Fury triệu hồi 1 token Wind Dervish tại ô trống trước mặt mỗi lính địch và Tướng địch trên sân.
  • Các đơn vị Dervish này có chỉ số 2/2 và năng lực Rush, chúng tự biến mất vào cuối lượt trừ phi nhận được hiệu ứng từ Dunecaster.
  • Stars' Fury không kích hoạt tại những kẻ địch mà trước mặt chúng không có ô trống.

Chiến thuật[ | ]

 • Mặc dù có giá cao, Stars' Fury là một phép có tiềm năng lấy lại thế trận. Quân địch càng đông thì Stars' Fury càng phát huy hiệu quả lớn.
 • Stars' Fury có thể nhanh chóng tăng một lượng tấn công lớn cho Portal Guardian.
 • Cho các đơn vị đứng thẳng hàng sẽ giảm đáng kể hiệu quả của Stars' Fury, tuy nhiên phải cẩn trọng nếu đối phương có các đơn vị có Blast.
 • Phối hợp với Fireblaze Obelysk để tăng thiệt hại mà Stars' Fury gây ra một cách đáng kể.

Thư viện ảnh[ | ]

Stars' Fury active
Sẵn sàng
Stars' Fury actionbar
Trong thanh hành động

Stars' Fury effect
Hiệu ứng

Thay đổi[ | ]

 • Các patch cũ hơn 0.53: Không rõ.
 • Trước patch 0.55: Stars' Fury tốn 4 mana.
 • Patch 0.55: Stars' Fury tốn 5 mana.
Advertisement