Duelyst Wiki
Advertisement
Gateway Screenshot

Summon Dervish Vào đầu mỗi lượt của bạn, triệu hồi một đơn vị token Wind Dervish 2/2 với Rush tại ô trống kế cận ngẫu nhiên.

Giới thiệu[ | ]

Summon Dervish ( triệu hồi Dervish ) là một trong những năng lực có tên của lính trong Duelyst. Mặc dù bản thân các đơn vị có năng lực này hầu như vô dụng, chúng lại có khả năng sản sinh giá trị liên tục theo thời gian.

Mô tả[ | ]

 • Vào đầu mỗi lượt của bạn, mỗi đơn vị có năng lực Summon Dervish sẽ triệu hồi 1 Wind Dervish tại một ô trống kế cận ngẫu nhiên.
  • Wind Dervish là đơn vị token có chỉ số 2/2 và năng lực Rush, chúng biến mất ngay vào cuối lượt đó.
  • Việc triệu hồi được diễn ra trước khi các Battle Pet hành động.

Đặc điểm[ | ]

 • Summon Dervish là năng lực đặc trưng của phe Vetruvian.
 • Summon Dervish là năng lực đặc trưng của các đơn vị Obelysk.

Chiến thuật chơi[ | ]

 • Tận dụng tất cả mọi Wind Dervish được triệu hồi trong lượt, vì chúng hoàn toàn miễn phí và biến mất vào cuối lượt cho dù có được sử dụng hay không.
 • Đặt các đơn vị có Summon Dervish tại những vị trí thoáng và gần đối thủ, nhưng vì bản thân chúng không có khả năng tấn công, hãy bảo vệ chúng cẩn thận.
  • Đặt các Obelysk ở rìa sân đấu để giảm tính ngẫu nhiên trong việc triệu hồi, đồng thời tạo vị trí thoáng cho bạn di chuyển cũng như dồn kẻ địch vào giữa sân.
 • Nếu không tiêu diệt được các đơn vị có Summon Dervish, có thể dịch chuyển chúng đi nơi khác, các đơn vị này không thể di chuyển và vì thế chúng hầu như không thể giúp ích cho trận chiến nữa.
  • Stone To Spears có thể dùng để đưa các đơn vị này trở lại sân đấu.
 • Cũng có thể bao vậy đơn vị có Summon Dervish như hình trên để ngăn chúng phát huy kỹ năng, nhưng cách này thường khó thực hiện.
Advertisement