Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Sun Bloom
SunBloom
Thuộc tính
Phe Lyonar
Loại Spell
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm CrarityCommon
Chỉ số
Mana 2
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Core Set

Sun Bloomphép CrarityCommon của phe Lyonar.

Năng lực[ | ]  • Sun Bloom dispel mọi lính lẫn Tướng trong phạm vi hình vuông 2x2.

    - Mục tiêu: Ô trên sân.
    • Vị trí xác định phạm vi làm phép là tại ô góc dưới bên trái của hình vuông 2x2, phạm vi làm phép buộc phải hoàn toàn nằm trong sân đấu.


Chiến thuật[ | ]

  • Sun Bloom cho khả năng Dispel mạnh, có thể vô hiệu hóa một lượng lớn kẻ địch.
  • Hạn chế cho các đơn vị của bạn đứng gần nhau khi đối đầu với Lyonar.
  • Ghi nhớ là Sun Bloom ảnh hưởng lên cả đồng minh, vậy nên cần chọn vị trí một cách thông minh.

Thư viện ảnh[ | ]

Sun Bloom active
Sẵn sàng
Sun Bloom actionbar
Trong thanh hành động

Sun Bloom effect
Hiệu ứng

Thay đổi[ | ]

  • 0.0.1: Được tạo ra.
Advertisement