Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Sundrop Elixir
SundropElixir
Thuộc tính
Phe Lyonar
Loại Spell
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm CrarityCommon
Chỉ số
Mana 1
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Core Set

Sundrop Elixirphép CrarityCommon của phe Lyonar.

Năng lực[ | ]  • Sundrop Elixir hồi 5 máu cho một lính hoặc Tướng đồng minh.

    - Mục tiêu: Đồng minh bất kỳ.


Chiến thuật[ | ]

  • Sundrop Elixir rất rẻ nhưng cho hiệu quả rất tốt, là lá bài thường xuyên xuất hiện trong các chiến thuật của Lyonar.
  • Các đơn vị của Lyonar thường có lượng máu cao, nên cho phép Sundrop Elixir phát huy được tối đa tiềm năng của chúng, sử dụng Sundrop Elixir lên các đơn vị có Provoke đã bị thương có thể gây nhiều ức chế cho đối thủ.

Thư viện ảnh[ | ]

Sundrop Elixir active
Sẵn sàng
Sundrop Elixir actionbar
Trong thanh hành động

Thay đổi[ | ]

  • 0.0.1: Được tạo ra. Sundrop Elixir tốn 0 mana, năng lực hồi 3 máu cho một lính hoặc Tướng đồng minh.
  • Patch 0.0.3: Lượng máu hồi phục tăng lên 5.
  • Patch 0.49: Mana cần thiết tăng lên 1.
Advertisement