Duelyst Wiki
Advertisement






{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Sunforge Lancer
SunforgeLancer
Thuộc tính
Phe Lyonar
Loại Minion
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm ErarityEpic
Chỉ số
Mana 3
Tấn công 2
Máu 4
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Denizens of Shim'zar

Sunforge Lancerđơn vị lính ErarityEpic của phe Lyonar.

Năng lực[ | ]



  • Reaction: Mỗi khi có lính hoặc Tướng trên sân được hồi máu, Tướng bạn được +1 tấn công.
    • Hiệu ứng: Sunforged.
    • Hiệu ứng này không mất đi ngay cả khi Sunforge Lancer bị tiêu diệt.






















Chiến thuật[ | ]

  • Năng lực của Sunforged Lancer rất đáng sợ, đặc biệt là nếu để nó tích lũy lâu dài. Chỉ cần 1 tới 2 lần tích lũy cũng đủ khiến Tướng bạn mạnh lên bội phần.
  • Việc tiêu diệt Sunforged Lancer không làm mất đi lượng tấn công mà Tướng của nó được nhận, nhưng vẫn phải tiêu diệt nó càng nhanh càng tốt.
  • Lưu ý là chỉ những hành động hồi máu hiệu quả (lượng máu được hồi lớn hơn 0) mới kích hoạt năng lực của Sunforged Lancer. Vì đặc tính của mình, nó phù hợp với Tướng Zir'An Sunforge.

Thư viện ảnh[ | ]

Sunforge Lancer idle
Sẵn sàng
Sunforge Lancer breathing
Đứng tại chỗ
Sunforge Lancer run
Di chuyển
Sunforge Lancer attack
Tấn công
Sunforge Lancer death
Bị tiêu diệt

Thay đổi[ | ]

Advertisement