Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Sunstone Bracers
SunstoneBracers
Thuộc tính
Phe Lyonar
Loại Artifact
Tộc -----
Độ hiếm Basic
Chỉ số
Mana 0
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Core Set

Sunstone Bracerstrang bị Basic của phe Lyonar.

Năng lực[ | ]Chiến thuật[ | ]

  • 1 Tấn công không phải con số lớn, nhưng nó khiến Tướng của bạn hiệu quả hơn nhiều lần trong việc tiêu diệt các đơn vị cấp thấp của đối phương, dọn đường cho lính bạn tấn công.

Thư viện ảnh[ | ]

Sunstone Bracers active
Sẵn sàng
Sunstone Bracers actionbar
Trong thanh hành động

Thay đổi[ | ]

  • PreAlpha: Được tạo ra. Sunstone Bracers tốn 1 mana, năng lực: Mỗi khi bạn triệu hồi 1 đơn vị lính thì hồi 1 máu cho Tướng.
  • 0.0.1: Năng lực chuyển thành: Cho Tướng bạn +1 tấn công.
  • Patch 0.0.16: Lượng mana cần giảm về 0.
Advertisement