Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Swamp Entangler
SwampEntangler
Thuộc tính
Phe Neutral
Loại Minion
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm CrarityCommon
Chỉ số
Mana 1
Tấn công 0
Máu 3
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Core Set

Swamp Entanglerđơn vị lính CrarityCommon của phe Trung lập.

Năng lực[ | ]  • Provoke: Swamp Entangler ngăn không cho kẻ địch xung quanh nó di chuyển, và nếu tấn công thì chúng buộc phải tấn công Swamp Entangler trước.
Chiến thuật[ | ]

Thư viện ảnh[ | ]

Swamp Entangler idle
Sẵn sàng
Swamp Entangler breathing
Đứng tại chỗ
Swamp Entangler run
Di chuyển
Swamp Entangler attack
Tấn công
Swamp Entangler death
Bị tiêu diệt

Thay đổi[ | ]

  • 0.1: Được tạo ra. Swamp Entangler có chỉ số 1/1.
  • 0.19: Chỉ số đổi thành 0/3.
Advertisement