Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | Sworn [[Category: ]] |

Sworn Defender
SwornDefender
Thuộc tính
Phe Neutral
Loại Minion
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm ErarityEpic
Nhóm Sworn
Chỉ số
Mana 5
Tấn công 4
Máu 7
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Core Set

Sworn Defenderđơn vị lính ErarityEpic của phe Trung lập.

Năng lực[ | ]  • Reaction: Mỗi khi Tướng bạn nhận sát thương, đơn vị này được hồi đầy máu.


Chiến thuật[ | ]

  • Không chỉ có chỉ số tốt, Sworn Defender còn có năng lực rất khó chịu. Nếu không có biện pháp xử lý hiệu quả thì Sworn Defender của đối phương có thể gây ra rất nhiều thiệt hại cho bạn.
  • Sworn Defender năng lực hồi máu rất dễ kích hoạt các năng lực phản ứng với sự hồi máu như của Sunriser. Ngoài ra do tổng chỉ số khá tốt nên nó cũng có thể được nạp Divine Bond.
  • Luôn cho Sworn Defender tấn công trước khi Tướng bạn tấn công.
  • Đừng ngần ngại dùng các năng lực vô hiệu hóa lên nó. Nếu dùng cách gây sát thương thông thường thì khá khó để tiêu diệt Sworn Defender một cách dứt điểm vì 7 máu là một con số không hề ít.
  • Lưu ý khi dùng các hiệu ứng sát thương diện rộng nhằm tiêu diệt Sworn Defender, bạn có thể gây sát thương lên Tướng địch và khiến nó được hồi đầy máu.

Thư viện ảnh[ | ]

Sworn Defender idle
Sẵn sàng
Sworn Defender breathing
Đứng tại chỗ
Sworn Defender run
Di chuyển
Sworn Defender attack
Tấn công
Sworn Defender death
Bị tiêu diệt

Thay đổi[ | ]

  • 0.1: Được tạo ra. Sworn Defender có độ hiếm LrarityLegendary, năng lực là StrikebackReaction: Mỗi khi Tướng bạn nhận sát thương, hồi đầy máu cho đơn vị này.
  • 0.6: Được làm lại. Loại bỏ năng lực Strikeback.
  • 0.30: Độ hiếm giảm còn ErarityEpic.
Advertisement