Duelyst Wiki
Advertisement

Tộc ( tribe ) của các loại lính là một đặc điểm đặc trưng của các thẻ lính. Các loại lính thuộc cùng tộc thường chia sẻ chung một vài đặc điểm về hình dáng/năng lực. Một số tộc chia sẻ một số đặc điểm về năng lực.

Mô tả[ | ]

 • Tên của tộc lính nằm bên dưới tên của chúng, và được in hoa toàn bộ.
 • Nếu lính không có tộc, mô tả của chúng sẽ là MINION, ám chỉ chúng là loại lính thông thường.
 • Các đơn vị cùng tộc là điều kiện để kích hoạt năng lực Bond.

Phân loại[ | ]

Cho tới hiện tại Duelyst đã có các tộc sau:

 • Arcanyst: Tộc này gồm các pháp sư, thầy tế, phù thủy với chỉ số khá dàn trải nhưng đặc điểm chung là có năng lực mạnh. Abyssian, SonghaiVanar và phe Trung lập có sở hữu các đơn vị thuộc tộc này.
 • Battle Pet: Tộc này gồm các đơn vị có lượng mana tương đối thấp. Chúng có đặc điểm cực kỳ đặc trưng là tự hành động theo ý mình mà không chịu sự điều khiển của chủ nhân.
 • Dervish: Tộc này gồm những sinh vật sinh ra từ gió và cát với năng lực tương tác với các đơn vị khác cùng tộc. Chỉ có Vetruvian và phe Trung lập là có các đơn vị tộc này.
 • Golem: Tộc này gồm những gã khổng lồ có thể hình cao to, dựa chủ yếu vào chỉ số hơn là năng lực đặc biệt để áp đảo đối phương. Chỉ có Lyonar, Vetruvian, Magmar và phe Trung lập là sở hữu tộc này.
 • Mech: Tộc này gồm những người máy với khả năng liên hợp với nhau tạo thành một cỗ máy siêu chiến đấu. Tộc này có khá ít thành viên và thuộc phe Trung lập.
 • Structure: Tộc này gồm những công trình bất động và hoàn toàn dựa vào kỹ năng để tạo ra sức mạnh. Chúng có đặc điểm cực kỳ đặc trưng là không bao giờ có thể di chuyển hay tấn công, trừ một vài trường hợp đặc biệt. Chỉ có Vetruvian và phe Trung lập là có các đơn vị thuộc tộc này.
 • Vespyr: Tộc này gồm những sinh vật huyền bí với năng lực tương tác với các đơn vị khác cùng tộc khá tốt. Chỉ có Vanar và phe Trung lập là có các đơn vị thuộc tộc này.
 • Warmaster: Tộc này gồm những bậc thầy về các kỹ năng đặc biệt và hỗ trợ cho mọi đồng minh khác mang năng lực giống chúng. Tộc này có rất ít thành viên và đều thuộc phe Trung lập.
Advertisement