Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Tectonic Spikes
TectonicSpikes
Thuộc tính
Phe Magmar
Loại Spell
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm RrarityRare
Chỉ số
Mana 3
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Rise of The Bloodborn

Tectonic Spikesphép RrarityRare của phe Magmar.

Năng lực[ | ]  • Hai bên rút 3 thẻ lên thanh hành động, sau đó cả hai Tướng nhận 3 sát thương.
Chiến thuật[ | ]

  • Tectonic Spikes gây ít sát thương Entropic Gaze, nhưng vẫn phối hợp tốt với Rancour và có thể dùng làm công cụ Aggro.
  • Lượng thẻ mà Tectonic Spikes bổ sung là vô cùng tuyệt vời, ngay cả khi đối phương cũng được rút. Bạn cũng có thể combo dài rồi rút thẻ trong khi đối phương chưa vào lượt để khiến chúng không nhận được hiệu quả tối đa từ Tectonic Spikes.
  • Tectonic Spikes tạo thành combo chết người với Decimus, gây ra sát thương lớn mà đối phương không kịp trở tay.

Thư viện ảnh[ | ]

Tectonic Spikes active
Sẵn sàng
Tectonic Spikes actionbar
Trong thanh hành động

Thay đổi[ | ]

Advertisement