Duelyst Wiki
Advertisement

Giới thiệu[ | ]

Danh sách các Achivement ( Thành tựu ) mà bạn có thể đạt được trong quá trình chơi Duelyst. Mỗi thành tựu chỉ có thể đạt được một lần duy nhất, và bạn sẽ nhận được phần thưởng dựa vào thành tựu mà bạn đạt được.

Danh sách thành tựu[ | ]

Namaste[ | ]

Mô tả: An exclusive Snowchaser EMOTE for purchasing from THE ARMORY!
Yêu cầu: Mua Snow Chaser từ Armory.
Phần thưởng: 1 emote Snow Chaser.

World Explorer[ | ]

Mô tả: Congratulations on playing 1 game with each Faction! Enjoy this hard-to-get LEGENDARY rarity Faction card to bolster your Collection!
Yêu cầu: Đấu 1 trận với mỗi phe.
Phần thưởng: 1 thẻ LrarityLegendary ngẫu nhiên không thuộc phe Trung lập.

Best of Friends[ | ]

Mô tả: DUELYST is more fun with friends!
Yêu cầu: Đấu trận đấu giao hữu đầu tiên với bạn bè.
Phần thưởng: 1 Spirit Orb Spirit Orb.

Helping Hand[ | ]

Mô tả: In your first step of your journey, a special gift just for you!
Yêu cầu: Thắng 3 trận đấu xếp hạng.
Phần thưởng: 100 Gold Gold.

The Art of War[ | ]

Mô tả: From one thing, learn ten thousand things. A humble gift on your path to greatness!
Yêu cầu: Thắng 15 trận đấu xếp hạng đầu tiên.
Phần thưởng: 100 Gold Gold.

Entering The Gauntlet[ | ]

Mô tả: Congratulations on your first 20 ranked games! You've received a special free invitation to enter The Gauntlet!
Yêu cầu: Đấu 20 trận xếp hạng.
Phần thưởng: 1 vé tham gia Gauntlet.

Welcome to Silver Division[ | ]

Mô tả: Now comes the next challenge—climbing the ladder to Gold Division! A bonus Spirit Orb to help you on your way!
Yêu cầu: Đạt được hạng Bạc (tương đương với việc đạt cấp 20).
Phần thưởng: 1 Spirit Orb Spirit Orb.

Bloodborn[ | ]

Mô tả: You've unlocked all the Basic cards for one Faction! Enjoy this one-time bonus Spirit Orb!
Yêu cầu: Mở khóa 10 thẻ cơ bản của mỗi phe (tương đương với việc đạt cấp độ 9).
Phần thưởng: 1 Spirit Orb Spirit Orb.

Collector Supreme[ | ]

Mô tả: Congratulations on completing the entire set of Common cards! Two amazing RrarityRare and EPIC rarity cards towards finishing your Collection!
Yêu cầu: Có ít nhất 1 bản sao của mọi thẻ CrarityCommon.
Phần thưởng: 1 thẻ RrarityRare và 1 thẻ ErarityEpic ngẫu nhiên thuộc phe Trung lập.

Welcome to the Craft[ | ]

Mô tả: Bonus Spirit for disenchanting your first card! You can craft a RrarityRare card for 100 Spirit.
Yêu cầu: Disenchant lần đầu.
Phần thưởng: 100 Spirit Spirit.

Journeyman Questor[ | ]

Mô tả: Congratulations on completing your first Quest! Enjoy this amazing EPIC rarity card to bolster your Collection!
Yêu cầu: Hoàn thành nhiệm vụ thường nhật đầu tiên.
Phần thưởng: 1 thẻ ErarityEpic của phe Trung lập.

Epic Questor[ | ]

Mô tả: Epic! Enjoy your awesome hard-to-get EPIC rarity card. You've earned it!
Yêu cầu: Hoàn thành 5 nhiệm vụ thường nhật.
Phần thưởng: 1 thẻ ErarityEpic của phe Trung lập.

Legendary Questor[ | ]

Mô tả: Legendary! Enjoy your amazing hard-to-get LEGENDARY rarity card. You've earned it!
Yêu cầu: Hoàn thành 13 nhiệm vụ thường nhật.
Phần thưởng: 1 thẻ LrarityLegendary của phe Trung lập.

Indomitable Spirit[ | ]

Mô tả: Exalted Questor! Bonus 300 Gold as we honor your dedication and indomitable spirit!
Yêu cầu: Hoàn thành 100 nhiệm vụ thường nhật.
Phần thưởng: 300 Gold Gold.

Sun Sister[ | ]

Mô tả: By earning 3 copies of Lyonar Rares, you've unlocked the Sun Sister!
Yêu cầu: Sở hữu toàn bộ thẻ độ hiếm RrarityRare của phe Lyonar, mỗi loại tối thiểu 3 thẻ.


Phần thưởng: 3 thẻ

Sun Sister Sterope

.

Lightning Sister[ | ]

Mô tả: By earning 3 copies of Songhai Rares, you've unlocked the Lightning Sister!
Yêu cầu: Sở hữu toàn bộ thẻ độ hiếm RrarityRare của phe Songhai, mỗi loại tối thiểu 3 thẻ.


Phần thưởng: 3 thẻ

Storm Sister Alkyone

.

Sand Sister[ | ]

Mô tả: By earning 3 copies of Vetruvian Rares, you've unlocked the Sand Sister!
Yêu cầu: Sở hữu toàn bộ thẻ độ hiếm RrarityRare của phe Vetruvian, mỗi loại tối thiểu 3 thẻ.


Phần thưởng: 3 thẻ

Sand Sister Saon

.

Shadow Sister[ | ]

Mô tả: By earning 3 copies of Abyssian Rares, you've unlocked the Shadow Sister!
Yêu cầu: Sở hữu toàn bộ thẻ độ hiếm RrarityRare của phe Abyssian, mỗi loại tối thiểu 3 thẻ.


Phần thưởng: 3 thẻ

Shadow Sister Kelaino

.

Earth Sister[ | ]

Mô tả: By earning 3 copies of Magmar Rares, you've unlocked the Earth Sister!
Yêu cầu: Sở hữu toàn bộ thẻ độ hiếm RrarityRare của phe Magmar, mỗi loại tối thiểu 3 thẻ.


Phần thưởng: 3 thẻ

Earth Sister Taygete

.

Wind Sister[ | ]

Mô tả: By earning 3 copies of Vanar Rares, you've unlocked the Wind Sister!
Yêu cầu: Sở hữu toàn bộ thẻ độ hiếm RrarityRare của phe Vanar, mỗi loại tối thiểu 3 thẻ.


Phần thưởng: 3 thẻ

Wind Sister Maia

.

Sworn Sister[ | ]

Mô tả: By earning 3 copies of Neutral Rares, you've unlocked the Sworn Sister!
Yêu cầu: Sở hữu 3 lá của tối thiểu 6 thẻ độ hiếm RrarityRare của phe Trung lập.


Phần thưởng: 3 thẻ

Sworn Sister L'Kian

.

Advertisement