Duelyst Wiki
Advertisement
TuskBoar
SunBloom
SpectralBlade

Ba loại bài của Duelyst


Giới thiệu[ | ]

Các lá bài là một trong những nhân tố quan trọng nhất cấu thành nên những trận chiến trong Duelyst. Bài được dùng để triệu hồi lính, sử dụng phép thuật, nạp trang bị để giúp bạn chiến thắng đối phương. Bài được chia thành 3 loại, đó là loại bài lính, loại bài phép và loại bài trang bị.

Danh sách bài[ | ]

Xem tại đây: Nhóm bài (tất cả).

Đặc điểm[ | ]

Chỉ số chung[ | ]

Tên gọi[ | ]

Tên gọi giúp người chơi phân biệt các lá bài với nhau, tên gọi được viết in hoa toàn bộ và nằm ngay dưới hình ảnh mô tả của lá bài.

Loại bài[ | ]

Bài được phân ra thành các loại khác nhau. Tên của loại bài được viết in hoa nằm ngay dưới tên của bài. Một số năng lực chỉ tác động đến một số loại bài nhất định và ngược lại một số khác tác dụng tới mọi loại trừ một loại nào đó. Bài được phân ra làm ba loại chính.

Loại bài lính

Đây là loại bài triệu hồi các đơn vị lên sân đấu. Bài lính có thể thuộc về các tộc khác nhau.

 • General: Đây là loại bài đặc biệt chỉ giành cho Tướng, mỗi người chơi chỉ có duy nhất một lá loại General trong bộ bài của mình.
 • Minion: Đây là loại chung của mọi lá bài quân lính không thuộc loại General, một lá bài lính có thể mang một tộc khác, nhưng nó luôn bao gồm cả loại Minion (mặc dù không được viết trên lá bài).
Bài viết chính: Tộc
Loại bài phép

Đây là loại bài giúp người chơi thực hiện phép thuật. Bài phép chỉ gồm duy nhất một loại là Spell.

Loại bài trang bị

Đây là loại bài giúp người chơi nạp các trang bị cho Tướng. Bài trang bị chỉ gồm duy nhất một loại là Artifact.

Mana[ | ]

Chỉ số mana cho người chơi biết cần bao nhiêu mana để sử dụng quân bài đó, chỉ số mana được đặt trong ô lục giác màu xanh dương Mana Mana icon nằm ở góc trên bên trái của lá bài.

 • Nếu có hiệu ứng nào đó làm thay đổi lượng mana cần thiết để dùng bài, chỉ số mana của lá bài đó sẽ thay đổi từ lượng mana ban đầu thành lượng mana hiện tại để dùng bài.
 • Chỉ số mana không bao giờ giảm xuống dưới 0 hoặc tăng lên trên 9.

Độ hiếm[ | ]

Độ hiếm quy định giá trị của bài, có thể quy đổi độ hiếm của bài bằng

Spirit

. Độ hiếm của bài có vai trò quan trọng trong việc Crafting.

Hình vẽ biểu thị độ hiếm nằm ở bên dưới dòng mô tả loại bài.

-
Basic
Cơ bản
CrarityCommon Phổ biến
RrarityRare Hiếm
ErarityEpic Sử thi
LrarityLegendary Huyền thoại

Mỗi lá bài trong Duelyst đều thuộc một trong các độ hiếm này, ngoại trừ các lá bài chị em. Các lá bài này có độ hiếm Legendary - Basic, biểu tượng mô tả độ hiếm là Legendary, nhưng có tính chất như bài có độ hiếm Basic, tức là không thể tạo ra / phá hủy được.

Năng lực[ | ]

Năng lực của bài được mô tả ở phần dưới của lá bài.

Đặc điểm riêng[ | ]

Bài lính[ | ]

Bài viết chính: Lính
Veteran Silithar
 • Hình vẽ của bài lính là hình ảnh của đơn vị đó trên sân đấu.
 • Attack icon: Chỉ số tấn công
 • Health icon: Chỉ số máu
 • Mana icon: Lượng mana cần để sử dụng
 • Crarity: Độ hiếm
 • VETERAN SILITHAR: Tên gọi
 • MINION: Loại bài
 • Rebirth: Năng lực

Bài phép[ | ]

Bài viết chính: Phép
Siphon Energy
 • Hình vẽ của bài phép là ảnh tượng trưng nằm trong một hình vuông.
 • Mana icon: Lượng mana cần để sử dụng
 • Crarity: Độ hiếm
 • SIPHON ENERGY: Tên gọi
 • SPELL: Loại bài
 • Dispel an enemy minion: Năng lực

Bài trang bị[ | ]

Bài viết chính: Trang bị
Snowpiercer
 • Hình vẽ của bài phép là ảnh tượng trưng nằm trong một hình lục giác.
 • Mana icon: Lượng mana cần để sử dụng
 • - : Độ hiếm
 • SNOWPIERCER: Tên gọi
 • ARTIFACT: Loại bài
 • Your General gains +3 Attack: Năng lực

Bài cầu vồng[ | ]

Bài viết chính: Bài bảy sắc

Các lá bài bảy sắc (prismatic card) là những phiên bản bài đặc biệt, mọi lá bài thông thường đều có phiên bản bảy sắc của mình. Bài bảy sắc không khác gì bài thường trong thực chiến, ngoại trừ việc nó có các hiệu ứng sặc sỡ hơn. Bài bảy sắc tốn nhiều Spirit Spirit hơn để tạo ra, nhưng cũng cho nhiều spirit hơn khi phá đi.

Advertisement