Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Thraex
Thraex
Thuộc tính
Phe Magmar
Loại Minion
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm CrarityCommon
Chỉ số
Mana 3
Tấn công 2
Máu 4
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Rise of The Bloodborn

Thraexđơn vị lính CrarityCommon của phe Magmar.

Năng lực[ | ]Chiến thuật[ | ]

  • Thraex tăng cường khả năng gây thiệt hại của các đơn vị trên sân, bao gồm cả chính nó, giúp bạn đạt được giá trị trao đổi cao trong chiến đấu.
  • Thraex phối hợp tốt trong các chiến thuật dùng Battle Pet, vì chiến thuật này thường tạo ra số lượng quân lính hùng hậu.
  • Thraex giúp lính của bạn gián tiếp tránh khỏi sự càn quét của Plasma Storm.

Thư viện ảnh[ | ]

Thraex idle
Sẵn sàng
Thraex breathing
Đứng tại chỗ
Thraex run
Di chuyển
Thraex attack
Tấn công
Thraex death
Bị tiêu diệt

Thay đổi[ | ]

Advertisement