Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | d3c (nhóm) [[Category: ]] |

Thrusters of D3cepticle
Thuộc tính
Phe
Loại Minion
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm -----
Nhóm D3c (nhóm)
Chỉ số
Mana 0
Tấn công 2
Máu 3
Thông tin khác
Khả dụng Chỉ trong Boss Battle
Bộ Không có

Thrusters of D3cepticleđơn vị lính .

  • Thẻ này chỉ xuất hiện trong chế độ Boss Battle.
  • Boss này xuất hiện vào .

Năng lực[ | ]  • Flying: Thrusters of D3cepticle có thể di chuyển tới bất kỳ ô trống nào trên sân và không thể bị cản đường.


  • Chừng nào Thrusters of D3cepticle còn tồn tại trên sân, D3c không thể nhận sát thương.
    • Hiệu ứng: D3cepticle's Limb.
Chiến thuật[ | ]

Tham khảo D3c.

Thư viện ảnh[ | ]

Thrusters of D3cepticle idle
Sẵn sàng
Thrusters of D3cepticle breathing
Đứng tại chỗ
Thrusters of D3cepticle run
Di chuyển
Thrusters of D3cepticle attack
Tấn công
Thrusters of D3cepticle death
Bị tiêu diệt

Bên lề[ | ]

  • Thrusters of D3cepticle có sprite khá giống Wings of Mechaz0r, nhưng có tông màu đỏ.

Thay đổi[ | ]

Advertisement