Duelyst Wiki
Advertisement

Destroy Tiêu diệt mục tiêu ngay tức khắc.

Giới thiệu[ | ]

Destroy ( tiêu diệt ) là một trong những hiệu ứng kỹ năng của Duelyst. Năng lực có hiệu ứng tiêu diệt cho phép bạn ngay lập tức kết liễu một đơn vị mặc kệ lượng máu của chúng.

Mô tả[ | ]

  • Hiệu ứng tiêu diệt ngay lập tức tiêu diệt kẻ địch bỏ qua lượng máu của chúng.
    • Lẽ hiển nhiên hiệu ứng tiêu diệt không tác dụng lên Tướng.
    • Mọi năng lực phản ứng với sát thương đều không kích hoạt khi đơn vị bị tiêu diệt bằng hiệu ứng này.

Đặc điểm[ | ]

  • Các năng lực này tiêu diệt đơn vị mà không gây sát thương lên chúng, do đó sát thương được biểu thị bằng dấu ✖.

Chiến thuật chơi[ | ]

  • Các năng lực có hiệu ứng tiêu diệt cực kỳ lợi hại, nên các phép/đơn vị mang năng lực này luôn đòi hỏi nhiều mana hoặc yêu cầu điều kiện ngặt ngèo.
  • Do tốn nhiều mana và sự hạn chế về số lượng, nên chọn mục tiêu kỹ càng cho loại hiệu ứng này.
  • Cẩn trọng khi dùng nó lên các đơn vị có Dying Wish hay Rebirth.
Advertisement