Duelyst Wiki
Advertisement

Gain Thay đổi chỉ số cho một đơn vị.

Giới thiệu[ | ]

Gain ( tiếp nhận ) là một trong những hiệu ứng kỹ năng của Duelyst. Các hiệu ứng này thay đổi chỉ số cho đơn vị trên sân, khiến chúng trở nên mạnh mẽ hơn.

Mô tả[ | ]

 • Hiệu ứng này làm thay đổi chỉ số của đơn vị nhận hiệu ứng.
  • Việc tăng máu bằng hiệu ứng tiếp nhận không kích hoạt các năng lực phản ứng với hiệu ứng hồi máu.
 • Đối với hiệu ứng giảm sức tấn công, khi một đơn vị có chỉ số tấn công bị giảm về 0, đơn vị đó không còn tấn công/phản công được nữa (thay vì tấn công/phản công và gây 0 sát thương).
 • Đối với hiệu ứng thay đổi lượng máu, nó xảy ra đồng thời việc tăng/giảm lượng máu hiện tại lẫn lượng máu tối đa.
  • Ví dụ một đơn vị có 6 máu tối đa nhưng hiện tại chỉ có 4 máu, khi nhận hiệu ứng tăng 3 máu thì máu tối đa của đơn vị sẽ tăng lên 9, còn lượng máu hiện tại thì tăng lên 7.
  • Tương tự với một đơn vị có 3 máu hiện tại và 4 máu tối đa, khi nhận hiệu ứng giảm 3 máu thì máu tối đa của đơn vị giảm về 1, còn lượng máu hiện tại thì giảm về 0 và tiêu diệt đơn vị đó.

Phân loại[ | ]

 • Thay đổi chỉ số: Chỉ số của đơn vị được tăng lên hoặc giảm đi, thường việc này để lại hiệu ứng trên người đơn vị. Loại hiệu ứng này có thể bị Dispel. Năng lực Grow cho hiệu ứng này.
 • Đặt chỉ số: Chỉ số cơ bản của đơn vị được đưa về một mức cố định tương ứng với mô tả của thẻ. Mọi hiệu ứng tăng/giảm, cũng như mọi sát thương mà đơn vị này đã nhận trước đó đều bị loại bỏ, nói cách khác chỉ số này trở thành "chỉ số gốc" mới của thẻ. Loại hiệu ứng này không thể bị Dispel.
  • Màu sắc của chỉ số của đơn vị này cũng chuyển về màu trắng.

Đặc điểm[ | ]

 • Hiệu ứng này chỉ chung cho cả các hiệu ứng tăng lẫn giảm chỉ số.
 • Phân biệt hiệu ứng này với hiệu ứng cường hóa, hiệu ứng cường hóa không làm thay đổi chỉ số của đơn vị, mặc dù nó tăng sát thương mà đơn vị gây ra.
 • Hầu hết các hiệu ứng tiếp nhận khi dùng lên Tướng sẽ không thể bị Dispel, có ngoại lệ, ví dụ phép Bloodborn Overload của Magmar.

Chiến thuật chơi[ | ]

 • Các hiệu ứng tăng chỉ số khiến một đơn vị gây nhiều thiệt hại hơn và khó bị tiêu diệt hơn, các đơn vị được gia tăng chỉ số luôn gây nhiều áp lực cho đối phương.
 • Nếu được, nên dàn trải hiệu ứng này lên các đơn vị khác nhau, vì việc tập trung chỉ số vào một đơn vị sẽ khiến chúng trở thành mục tiêu hàng đầu của các hiệu ứng vô hiệu hóa.
 • Nên cân nhắc khi dùng lên các đơn vị có Dying Wish, vì việc tăng chỉ số khiến chúng khó phát huy năng lực của mình hơn.
 • Nói riêng với hiệu ứng tăng máu, nếu một đơn vị có 2 máu trở xuống, việc tăng máu cho chúng lên trên 3 cho rất nhiều ý nghĩa. Sự khác biệt giữa 3 và 2 máu lớn hơn nhiều so với 5 và 4 máu hoặc tương tự, nguyên nhân là vì việc có 3 máu sẽ khiến đơn vị không thể bị Tướng địch tiêu diệt trong một đòn tấn công, cho phép chúng có khả năng sống sót cao hơn nhiều trên sân.
Advertisement