Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Time Maelstrom
TimeMaelstrom
Thuộc tính
Phe Vetruvian
Loại Spell
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm LrarityLegendary
Chỉ số
Mana 3
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Core Set

Time Maelstromphép LrarityLegendary của phe Vetruvian.

Năng lực[ | ]  • Time Maelstrom loại bỏ trạng thái Exhausted ra khỏi Tướng bạn, cho phép Tướng bạn hoạt động một lần nữa.


Chiến thuật[ | ]

  • Time Maelstrom là lá bài dùng phối hợp trong các chiến thuật dùng trang bị của Vetruvian. Với Time Maelstrom và Auroras Tears và các trang bị của phe này, Tướng bạn có thể gây ra lượng sát thương lên tới hàng chục chỉ trong một lượt.

Thư viện ảnh[ | ]

Time Maelstrom active
Sẵn sàng
Time Maelstrom actionbar
Trong thanh hành động

Thay đổi[ | ]

  • Các patch cũ hơn 0.53: Không rõ.
  • Trước patch 0.61: Time Maelstrom tốn 9 mana, năng lực là cho bạn thêm một lượt nữa.
  • Patch 0.61: Được làm lại. Time Maelstrom tốn 3 mana, năng lực là loại bỏ trạng thái Exhausted khỏi Tướng bạn.
Advertisement