Duelyst Wiki
Advertisement

Trạng thái (status) là những hệ quả lưu lại sau khi đơn vị thực hiện/bị nhận một số tác dụng cố định. Không như các hiệu ứng, các trạng thái này không thể tẩy rửa bởi Dispel.
Một số trạng thái chỉ tồn tại trong một thời gian cố định, và tự biến mất sau đó. Tất nhiên một đơn vị khi đã mất trạng thái này có thể tiếp tục rơi vào trạng thái đó lần nữa.
Dispel ở đây vừa là một hiệu ứng, nhưng cũng đồng thời là một trạng thái.

Danh sách các trạng thái[ | ]

Hiệu ứng Tác dụng Ghi chú
Dispel Loại bỏ tất cả năng lựchiệu ứng đang có. Hiệu ứng có lợi lẫn có hại.
Stun Đơn vị không thể hành động cho tới hết lượt kế tiếp của chủ sở hữu.
Exhausted Đơn vị không thể hành động trong lượt này được nữa.
Advertisement