Duelyst Wiki
Advertisement
IridiumScale
 • Hình vẽ của bài phép là ảnh tượng trưng nằm trong một hình lục giác.
 • Mana icon: Lượng mana cần để sử dụng
 • Erarity: Độ hiếm
 • IRIDIUM SCALE: Tên gọi
 • ARTIFACT: Loại bài
 • Your General gains Frenzy: Năng lực

Trang bị là những loại bài đặc biệt mà bạn sử dụng lên Tướng phe mình, giúp tăng cường sức mạnh cho Tướng bạn hoặc hỗ trợ cho lính của bạn.

Mô tả[ | ]

05 PlayerGuide
 • Trang bị được nạp vào Tướng bằng cách sử dụng thẻ trang bị.
  • Có thể nạp nhiều trang bị giống nhau.
  • Tướng phe này có thể nạp trang bị từ phe khác.
 • Một tướng chỉ được nạp tối đa 3 trang bị cùng lúc, nếu vượt quá thì trang bị mới sẽ thay thế trang bị cũ nhất.
 • Mỗi trang bị có 3 điểm độ bền, thể hiện bằng 3 vạch trắng ở bên phải chúng. Mỗi lần nhận sát thương (lớn hơn 0) từ bất kỳ nguồn nào (đồng minh lẫn kẻ địch) thì mỗi trang bị mà Tướng bạn đang dùng đều bị mất đi 1 điểm độ bền. Trang bị vỡ nếu mất hết 3 điểm độ bền.
 • Sử dụng thẻ trang bị cần Mana Mana icon tương tự các thẻ khác.

Đặc điểm[ | ]

 • Các trang bị mà Tướng bạn đang dùng hiển thị tại cột nằm dưới biểu tượng của Tướng.
 • Các thẻ trang bị khi được sử dụng thì tự động nạp vào Tướng, vậy nên khi bạn bấm vào chúng toàn bộ sân đấu sẽ chuyển màu vàng nhạt.
 • Các trang bị không thể bị phá hủy bởi Dispel. Tuy nhiên Dispel sẽ vô hiệu hóa khả năng Tướng được nhận từ Trang bị (Vd: Dispel Tướng có Trang bị Soul Grimwar sẽ xóa bỏ hiệu ứng Deathwatch của Tướng nhưng không làm giảm chỉ số đã được cộng thêm của Soul Grimwar).

Danh sách trang bị[ | ]

Xem tại đây: Nhóm bài trang bị.

Advertisement