Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Tremor
Tremor
Thuộc tính
Phe Magmar
Loại Spell
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm CrarityCommon
Chỉ số
Mana 2
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Core Set

Tremorphép CrarityCommon của phe Magmar.

Năng lực[ | ]  • Tremor gây hiệu ứng Stun lên mọi lính địch trong một phạm vi 2x2.
    • Vị trí xác định phạm vi làm phép là tại ô góc dưới bên trái của hình vuông 2x2, phạm vi làm phép buộc phải hoàn toàn nằm trong sân đấu.


Chiến thuật[ | ]

  • Tremor có thể dễ dàng cầm chân nhiều kẻ địch, cho phép bạn có cơ hội rút lui hoặc bài binh bố trận để sẵn sàng xử lý chúng.

Thư viện ảnh[ | ]

Tremor active
Sẵn sàng
Tremor actionbar
Trong thanh hành động

Tremor effect
Hiệu ứng

Thay đổi[ | ]

  • 0.0.1: Được tạo ra.
Advertisement