Duelyst Wiki
Advertisement

Summon Triệu hồi một đơn vị mới lên sân đấu.
Triệu hồi

Giới thiệu[ | ]

Summon là một trong những hiệu ứng kỹ năng của Duelyst. Năng lực có hiệu ứng triệu hồi cho phép bạn gọi ra các đơn vị khác nhau lên sân đấu mà không cần tốn mana gọi chúng từ thanh hành động.

Mô tả[ | ]

 • Đơn vị được triệu hồi lên sân tại các vị trí ứng với mô tả. Đơn vị chỉ có thể được triệu hồi tại ô trống và không thể chồng lên đơn vị khác.
 • Nếu hai đơn vị sắp được triệu hồi lên cùng một vị trí, đơn vị có ưu tiên cao hơn sẽ chiếm được ô, đồng nghĩa với việc đơn vị kia không được triệu hồi. Điều này có thể xảy ra khi có xung đột với Dying Wish, xem thêm.
 • Trong triệu hồi diện rộng, mọi ô trống nằm trong phạm vi ảnh hưởng đều sẽ có đơn vị được triệu hồi.

Phân loại[ | ]

 • Triệu hồi thông thường: Các đơn vị được triệu hồi theo mô tả của năng lực tương ứng.
 • Triệu hồi bản sao: Các bản sao chính xác của đơn vị được triệu hồi, bản sao này mô phỏng mọi chỉ số, năng lực và hiệu ứng hiện tại mà bản chính đang có.
 • Tái sinh: Một hoặc nhiều đơn vị đã bị tiêu diệt được triệu hồi lại, các đơn vị này là hoàn toàn mới, tách biệt với đơn vị cũ và do đó không hề giữ lại bất kỳ năng lực hay hiệu ứng nào.

Đặc điểm[ | ]

 • Summon DervishRebirth là năng lực có hiệu ứng triệu hồi.
 • Phân biệt với cách triệu hồi thông thường, mọi năng lực triệu hồi đơn vị lên sân mà không từ thanh hành động của bạn thì đều được xếp vào hiệu ứng này.
 • Hầu hết các đơn vị được gọi ra từ năng lực triệu hồi là các đơn vị token.
 • Hiệu ứng biến đổi không phải là hiệu ứng triệu hồi, và do đó không kích hoạt các năng lực phản ứng với sự triệu hồi.
 • Việc tạo ra Shadow Creep không phải là việc triệu hồi.
 • Các đơn vị được triệu hồi bằng hiệu ứng này không bao giờ phát huy năng lực Opening Gambit, vì chúng không được triệu hồi từ thanh hành động.

Chiến thuật chơi[ | ]

 • Các năng lực triệu hồi giúp gia tăng quân số trên sân đấu, giúp bạn có thế trận tốt hơn.
 • Không như việc triêu hồi thông thường có số lượng ít, dựa vào hiệu ứng triệu hồi có thể giúp bạn có một lượng lớn lính trên sân với lượng mana tương đương, tạo ra chiến thuật "biển người" áp đảo đối phương.
 • Các năng lực tái sinh giúp bạn lấy lại một số đơn vị (chủ chốt) đã bị tiêu diệt, cho phép bạn xoay chuyển cục diện trận đấu.
 • Trong khi các đơn vị triệu hồi bằng hiệu ứng này vẫn không thể hành động ngay, việc gọi bất ngờ một đơn vị có Rush trên sân có thể gây ra tác động to lớn.
Advertisement