Duelyst Wiki
Advertisement
Trial of the Mistwalkers

Giới thiệu[ | ]

Trial of the Mistwalkers là thử thách nằm trong bộ thử thách The Form of Focus.
Phần thưởng cho thử thách này là 15 gold Gold.

Mô tả[ | ]

Tướng Vanar bảo vệ lượng máu ít ỏi của mình bằng các đơn vị Wall, bạn sẽ làm gì để có thể kết liễu ả?
Thử thách này sẽ dạy cho bạn cách bài trí để phát huy năng lực Backstab, năng lực đặc trưng của Songhai.

Xuất hiện[ | ]

Gợi ý từ Duelyst[ | ]

Bạn phải sử dụng Inner Focus trước khi sử dụng các Seal.

Gợi ý từ người viết wiki[ | ]

Đây là một thử thách dễ, chúng tôi tin rằng bạn có thể dễ dàng tìm ra cách giải quyết cho nó.

Thay đổi[ | ]

  • Các patch trước đó: Thử thách này có tên là Trial of the Kaido, thanh hành động của người chơi có Kaido Assassin thay cho Gore Horn.
  • Patch 0.59: Thông tin như hiện tại.
Advertisement