Duelyst Wiki
Advertisement

Turn Initiative Kích hoạt hiệu ứng đặc biệt vào đầu mỗi lượt của chủ sở hữu.

Giới thiệu[ | ]

Turn Initiative ( khai chiến ) là một trong những năng lực không có tên gọi chính thức của lính trong Duelyst. Các đơn vị có Turn Initiative gây áp lực buộc phải tiêu diệt chúng ngay trong lượt kế tiếp.

Mô tả[ | ]

  • Các năng lực Turn Initiative kích hoạt ngay vào đầu mỗi lượt của bạn, trước khi các Battle Pet hành động.

Đặc điểm[ | ]

  • Các năng lực dạng Turn Initiative đặc trưng với câu At the start of your turn... trong phần mô tả.
  • Lưu ý là năng lực kích hoạt ở đầu lượt của cả hai người chơi không được xếp vào đây.

Chiến thuật[ | ]

  • Các đơn vị có Turn Initiative có thời gian phát huy năng lực chậm (phải chờ một lượt của đối phương), vậy nên trừ số ít ngoại lệ, còn lại đều nên triệu hồi chúng ở nơi an toàn trước.
  • Các đơn vị có năng lực Turn Initiative có thể sản sinh giá trị liên tục theo thời gian, giúp chúng không ngừng gây áp lực lên đối thủ.
  • Năng lực của các đơn vị có Turn Initiative đều rất mạnh, tuy nhiên bạn có một lượt trước khi chúng có thể phát huy sức mạnh, hãy vô hiệu hóa chúng thật nhanh.
Advertisement