Duelyst Wiki
Advertisement

Turnwatch Kích hoạt hiệu ứng đặc biệt vào cuối mỗi lượt của chủ sở hữu.

Giới thiệu[ | ]

Turnwatch ( quan chiến ) là một trong những năng lực không có tên gọi chính thức của lính trong Duelyst. Các đơn vị có Turnwatch phát huy sức mạnh của chúng vào cuối mỗi lượt của bạn, và vì từ khi triệu hồi tới khi kết thúc lượt đối phương không thể can thiệp vào quá trình này, do đó có thể coi năng lực Turnwatch cũng là một dạng năng lực có tác dụng nhanh.

Mô tả[ | ]

  • Đơn vị có năng lực Turnwatch kích hoạt năng lực sau khi bạn đã bấm nút End Turn.

Đặc điểm[ | ]

  • Năng lực dạng Turnwatch đặc trưng với câu At the end of your turn... trong phần mô tả.
  • Lưu ý là các năng lực kích hoạt vào cuối lượt của cả hai người chơi không được tính trong đây.

Chiến thuật[ | ]

  • Các đơn vị có Turnwatch hầu hết là đơn vị chiến thuật, nên triệu hồi chúng ở nơi an toàn.
  • Turnwatch là năng lực tác dụng nhanh, nên bạn sẽ có ít nhất một lần kích hoạt được Turnwatch của đơn vị trước khi đối phương có cơ hội xử lý đơn vị đó, ít nhiều đem lại lợi thế.
  • Vì Turnwatch là năng lực kích hoạt liên tục, càng để các đơn vị này sống lâu chúng càng mang lại nhiều lợi ích. Cũng vì vậy bạn cần tiêu diệt chúng thật nhanh.
Advertisement