Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Twin Strike
TwinStrike
Thuộc tính
Phe Songhai
Loại Spell
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm CrarityCommon
Chỉ số
Mana 3
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Core Set

Twin Strikephép CrarityCommon của phe Songhai.

Năng lực[ | ]  • Twin Strike gây 2 sát thương cho 2 đơn vị lính địch ngẫu nhiên trên sân. Rút 1 thẻ lên thanh hành động của bạn vào cuối lượt.
    • Twin Strike sẽ không thể sử dụng nếu trên sân có dưới 2 đơn vị lính địch.

      - Mục tiêu: Không cần chỉ định mục tiêu.Chiến thuật[ | ]

  • Twin Strike là một lựa chọn gây sát thương phép của Songhai, vừa lấy lợi thế sân đấu vừa bổ sung lựa chọn trên thanh hành động của bạn, một công đôi việc.
  • Twin Strike sẽ dễ dàng tiêu diệt các đơn vị Ranged khó chịu. Nó cũng là một lựa chọn tốt trong việc đối đầu với các Panddo, vốn có thể được đối phương sử dụng để cầm chân bạn.
  • Twin Strike sẽ trở nên không đáng tin cậy nếu kẻ địch có 3 hoặc nhiều đơn vị hơn trên sân. Thông thường bạn nên bắt đầu cuộc tấn công, tiêu diệt các đơn vị lính địch có thể trước khi dùng Twin Strike để quét sạch các lính địch còn lại.

Thư viện ảnh[ | ]

Twin Strike active
Sẵn sàng
Twin Strike actionbar
Trong thanh hành động

Twin Strike effect
Hiệu ứng

Thay đổi[ | ]

  • Các patch cũ hơn 0.53: Không rõ.
Advertisement