Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Ubo
Ubo
Thuộc tính
Phe Neutral
Loại Minion
Tộc Battle Pet
Token?
Độ hiếm -----
Chỉ số
Mana 1
Tấn công 2
Máu 3
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Denizens of Shim'zar

Ubođơn vị lính token của phe Trung lập.

  • Thẻ này nằm trong bản mở rộng Denizens of Shim'zar.
  • Thẻ này thuộc loại lính Battle Pet, người chơi không có quyền điều khiển chúng mà chúng sẽ tự hành động vào đầu mỗi lượt.

Năng lực[ | ]  • Flying: Ubo có thể di chuyển tới bất kỳ ô trống nào trên sân và không thể bị cản đường.
Chiến thuật[ | ]

Ubo không có lưu ý chiến thuật nào

Thư viện ảnh[ | ]

Ubo idle
Sẵn sàng
Ubo breathing
Đứng tại chỗ
Ubo run
Di chuyển
Ubo attack
Tấn công
Ubo death
Bị tiêu diệt

Thay đổi[ | ]

Advertisement