Duelyst Wiki
Advertisement
Icon delete Đây là bài viết về một thẻ đã bị loại bỏ hoàn toàn trong Duelyst.{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Ubo
Ubo(trước1.71)
Thuộc tính
Phe Neutral
Loại Minion
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm CrarityCommon
Chỉ số
Mana 1
Tấn công 3
Máu 1
Thông tin khác
Khả dụng Không được dùng nữa
Bộ Core Set

Ubođơn vị lính CrarityCommon của phe Trung lập.

  • Thẻ này không còn được sử dụng nữa.

Năng lực[ | ]

Ubo không có năng lực nào.

Chiến thuật[ | ]

Ubo không có lưu ý chiến thuật nào.

Thư viện ảnh[ | ]

Ubo idle
Sẵn sàng
Ubo breathing
Đứng tại chỗ
Ubo run
Di chuyển
Ubo attack
Tấn công
Ubo death
Bị tiêu diệt

Thay đổi[ | ]

Advertisement