Duelyst Wiki
Advertisement
Ultimate Spells

Ultimate Spell (phép tối thượng) là tên gọi không chính thức dành cho nhóm phép cực mạnh của mỗi phe chính trong Duelyst.

Mô típ[ | ]

Các phép này đặc trưng với độ hiếm LrarityLegendary và giá 8 mana cho mỗi phép.

Các phép tối thượng này có liên quan mật thiết với đặc trưng của từng phe:

Advertisement