Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Unstable Leviathan
UnstableLeviathan
Thuộc tính
Phe Magmar
Loại Minion
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm RrarityRare
Chỉ số
Mana 7
Tấn công 11
Máu 11
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Core Set

Unstable Leviathanđơn vị lính RrarityRare của phe Magmar.

Năng lực[ | ]  • Turn Initiative: Ngay vào đầu lượt của chủ sở hữu - Gây 4 sát thương lên một lính hoặc Tướng ngẫu nhiên trên sân, có thể tự gây lên chính nó.
Chiến thuật[ | ]

  • Unstable Leviathan có chỉ số cao hơn các đơn vị 7 mana thông thường. Tuy nhiên năng lực của nó chính là điểm trừ của nó, hãy sử dụng nó cẩn trọng.
  • Năng lực của Unstable Leviathan là hết sức ngẫu nhiên, nó có thể lật ngược tình thế hoặc đẩy bạn tới sự thất bại nhanh hơn, vì thế chỉ dùng nó khi bạn thật sự tự tin, hoặc không còn lựa chọn nào khác.
  • Lượng chỉ số đáng nể của Unstable Leviathan sẽ khiến đối phương phải chùn bước.

Thư viện ảnh[ | ]

Unstable Leviathan idle
Sẵn sàng
Unstable Leviathan breathing
Đứng tại chỗ
Unstable Leviathan run
Di chuyển
Unstable Leviathan attack
Tấn công
Unstable Leviathan death
Bị tiêu diệt

Thay đổi[ | ]

  • 0.0.1: Được tạo ra. Unstable Leviathan có chỉ số 15/15, độ hiếm ErarityEpic, năng lực là: "Turn Initiative: Gây 4 sát thương lên Tướng bạn."
  • 0.0.3: Chỉ số giảm còn 11/11. Năng lực chuyển thành: "Gây 4 sát thương lên một lính hoặc Tướng ngẫu nhiên trên sân."
  • 0.0.25: Độ hiểm giảm xuống RrarityRare.
Advertisement