Duelyst Wiki
Advertisement

Các hiệu ứng vô hiệu hóa là các loại hiệu ứng có khả năng làm giảm thiểu hoặc loại bỏ sức chiến đấu của đối phương. Các hiệu ứng vô hiệu hóa giúp giải quyết hoặc góp phần giải quyết các kẻ địch khó chịu không thông qua tấn công. Nếu trong bài viết có nhắc đến từ "vô hiệu hóa", thế có nghĩa là nó ám chỉ các hiệu ứng vô hiệu hóa hạng nặng.

Hạng nhẹ[ | ]

  • Choáng: Việc vô hiệu khả năng hành động của mục tiêu trong một thời gian ngắn có thể cho bạn thêm lượt để cố tìm cách giải quyết chúng. Hoặc tranh thủ giành lấy thế trận áp đảo trước khi chúng có khả năng hoạt động trở lại.
  • Dịch chuyển: Việc dịch chuyển kẻ thù ra xa có thể giúp bạn tạm hoãn khả năng gây thiệt hại của chúng đi từ 1 tới 2 lượt (hoặc nhiều hơn).
  • Thay đổi chỉ số: Việc làm giảm chỉ số của kẻ thù có thể khiến chúng gây ra ít thiệt hại hơn và dễ bị tiêu diệt hơn.
  • Sát thương: Gây sát thương trực tiếp lên mục tiêu giúp bạn giảm thiểu thiệt hại phải nhận bằng cách tấn công thông thường, đôi khi không cần phải tấn công.

Hạng nặng[ | ]

  • Tiêu diệt: Lập tức tiêu diệt mục tiêu bất kể chỉ số, nhưng không ngăn được việc chúng phát huy năng lực Dying Wish hoặc Rebirth.
  • Dispel: Phá hủy hoàn toàn năng lực và hiệu ứng của mục tiêu, không có nhiều tác dụng với mục tiêu "cơ bắp" nhưng dễ dàng triệt hạ các đơn vị dựa vào kỹ năng và hiệu ứng đặc biệt.
  • Biến đổi: Hoàn toàn vô hiệu hóa mọi năng lực lẫn chỉ số của mục tiêu, biến mục tiêu thành đơn vị mà bạn biết trước.
Advertisement