Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Vaath the Immortal
VaaththeImmortal
Thuộc tính
Phe Magmar
Loại General
Tộc -----
Độ hiếm -----
Chỉ số
Tấn công 2
Máu 25
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Core Set

Vaath the Immortal là Tướng của phe Magmar. Lựa chọn Vaath the Immortal trong bộ bài sẽ cho phép bạn sử dụng các đơn vị lính, phép và trang bị của Magmar.

Bloodborn Spell[ | ]

Trích dẫn[ | ]

 • Tới Lyonar: Our strength is boundless.
 • Tới Songhai: We are powerful beyond your dreams.
 • Tới Vetruvian: We are timeless.
 • Tới Abyssian: Your corruption will spread no further.
 • Tới Magmar: Generations dwell within me.
 • Tới Vanar: Another unworthy opponent.
 • Hồi đáp Lyonar: Your ancestors paid a debt to us.
 • Hồi đáp Songhai: Your fire will be ours.
 • Hồi đáp Vetruvian: We will be reborn!
 • Hồi đáp Abyssian: We're just getting started!
 • Hồi đáp Magmar: Time makes all things possible.
 • Hồi đáp Vanar: We will not offer sanctuary.
 • Đầu hàng: I concede this battle to you!
 • Đầy bài: My hand is full!
 • Hết bài: I'm out of cards!

Thư viện ảnh[ | ]

Vaath the Immortal idle
Sẵn sàng
Vaath the Immortal breathing
Đứng tại chỗ
Vaath the Immortal run
Di chuyển
Vaath the Immortal attack
Tấn công
Vaath the Immortal death
Bị tiêu diệt

Thay đổi[ | ]

 • Patch 1.63: Sở hữu phép Bloodborn Overload.
Advertisement