Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Valknu's Seal
Valknu'sSeal
Thuộc tính
Phe Magmar
Loại Spell
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm ErarityEpic
Chỉ số
Mana 4
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Rise of The Bloodborn

Valknu's Sealphép ErarityEpic của phe Magmar.

Năng lực[ | ] • Triệu hồi một Chrysalis Egg, Chrysalis Egg này sẽ nở ra một Spirit of Valknu.

  - Mục tiêu: Ô trên sân.
  • Chrysalis Egg là một đơn vị token với chỉ số 0/1 và sẽ tạo ra một đơn vị mới ứng với mô tả của nó vào đầu lượt kế tiếp của chủ sở hữu.
  • Vị trí sử dụng Valknu's Seal dựa theo nguyên tắc triệu hồi lính thông thường.

Chiến thuật[ | ]

 • Sử dụng Valknu's Seal tại nơi thật an toàn.
 • Tiêu diệt Valknu's Seal của đối thủ ngay lập tức, Spirit of Valknu thực sự là một đơn vị khó đối phó.
 • Trước khi Valknu's Seal nở, hãy nạp trang bị vào Tướng bạn để khi nở Spirit of Valknu sẽ được thừa hưởng sức mạnh từ trang bị đó.
 • Valknu's Seal phối hợp tốt với Vaath the Immortal, vì sức tấn công của Overload cũng sẽ được chuyển qua cho Spirit of Valknu.
 • Valknu's Seal chỉ mong manh bằng 1/4 so với Chrysalis Burst, vậy nên có khả năng rất cao là bạn sẽ mất trắng 4 mana bỏ ra cho Valknu's Seal, hãy tính toán cẩn thận.

Thư viện ảnh[ | ]

Valknu's Seal active
Sẵn sàng
Valknu's Seal actionbar
Trong thanh hành động

Thay đổi[ | ]

Advertisement