Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Venom Toth
VenomToth
Thuộc tính
Phe Neutral
Loại Minion
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm ErarityEpic
Chỉ số
Mana 3
Tấn công 3
Máu 3
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Core Set

Venom Tothđơn vị lính ErarityEpic của phe Trung lập.

Năng lực[ | ]  • Reaction: Mỗi khi 1 đơn vị lính địch được triệu hồi, gây 1 sát thươn lên Tướng địch.
Chiến thuật[ | ]

  • Mặc dù có chỉ số tương đối tốt, đại đa số trường hợp Venom Toth có vai trò là một đơn vị chiến thuật, vậy nên cần phải bảo vệ nó ở nơi an toàn.
  • 1 sát thương tuy nhỏ, nhưng rất khó chịu. Venom Toth sẽ trừng phạt những chiến thuật triệu hồi quái ngập sân của đối thủ, ví dụ các đơn vị Wall hay Bloodmoon Priestess.
  • Ngoài ra năng lực của Venom Toth cũng rất hiệu quả trong việc phá trang bị của Tướng địch.

Thư viện ảnh[ | ]

Venom Toth idle
Sẵn sàng
Venom Toth breathing
Đứng tại chỗ
Venom Toth run
Di chuyển
Venom Toth attack
Tấn công
Venom Toth death
Bị tiêu diệt

Thay đổi[ | ]

  • 0.11: Được tạo ra. Venom Toth có độ hiếm LrarityLegendary, chỉ số 1/4.
  • 0.22: Chỉ số tăng lên 3/3.
  • 0.33: Độ hiếm giảm còn ErarityEpic.
Advertisement