Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Vespyric Call
VespyricCall
Thuộc tính
Phe Vanar
Loại Spell
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm ErarityEpic
Chỉ số
Mana 1
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Denizens of Shim'zar

Vespyric Callphép ErarityEpic của phe Vanar.

Năng lực[ | ]  • Tạo ra 1 thẻ lính chủng Vesypr ngẫu nhiên trong thanh hành động. Đơn vị này được +1/+1 và có lượng mana cần để triệu hồi giảm đi 1.
    • Hiệu ứng: Heeding the Call, Mana Shift.

Chiến thuật[ | ]

  • Vespyric Call là một phép lợi hại - bạn tốn thẻ Vespyric Call, nhưng lại tạo ra một thẻ lính Vespyr, Vespyric Call tốn 1 mana và đơn vị lính được tạo ra cũng được giảm 1 mana. Vậy nên về cơ bản Vespyric Call là một loại phép miễn phí tự thay thế nó bằng một thẻ Vespyr và đơn vị đó được +1/+1 miễn phí. Không làm bạn mất đi lợi thế về mana hay thẻ trong thanh hành động.
  • Nếu Vespyric Call có điểm yếu, thì đó chỉ có thể là tính ngẫu nhiên trong việc thẻ nào sẽ được tạo ra. Tuy nhiên điểm yếu này không làm Vespyric Call mất đi giá trị của nó.
  • Nếu bạn kết thúc lượt đi trong khi vẫn còn mana thừa ra, đừng ngần ngại dùng Vespyric Call, trong thời điểm đó Vespyric Call tuyệt đối không có nhược điểm nào.

Thư viện ảnh[ | ]

Vespyric Call active
Sẵn sàng
Vespyric Call actionbar
Trong thanh hành động

Thay đổi[ | ]

Advertisement