Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | Void [[Category: ]] |

Void Pulse
VoidPulse
Thuộc tính
Phe Abyssian
Loại Spell
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm CrarityCommon
Nhóm Void
Chỉ số
Mana 1
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Core Set

Void Pulsephép CrarityCommon của phe Abyssian.

Năng lực[ | ]  • Hồi 3 máu cho Tướng bạn và gây 2 sát thương lên Tướng địch.
Chiến thuật[ | ]

  • Sử dụng Void Pulse để kéo dãn khoảng cách máu giữa hai Tướng, 3 máu đôi khi là quá đủ để cứu bạn khỏi một thất bại trong lượt kế tiếp của đối thủ.
  • Void Pulse cũng là một công cụ dồn sát thương lên Tướng và phá trang bị hiệu quả.
  • Lưu ý trong việc sử dụng Void Pulse, không phải khi nào bạn có mana thừa cũng nên dùng nó vì nó làm giảm số thẻ trong thanh hành động của bạn.

Thư viện ảnh[ | ]

Void Pulse active
Sẵn sàng
Void Pulse actionbar
Trong thanh hành động

Void Pulse effect
Hiệu ứng

Thay đổi[ | ]

  • 0.0.1: Được tạo ra.
Advertisement