Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

War Surge
WarSurge
Thuộc tính
Phe Lyonar
Loại Spell
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm Basic
Chỉ số
Mana 2
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Core Set

War Surgephép Basic của phe Lyonar.

Năng lực[ | ]  • War Surge cho mọi lính đồng minh trên sân +1/+1.

    - Mục tiêu: Không cần chỉ định mục tiêu.
    • Hiệu ứng: Battle Ready.

Chiến thuật[ | ]

  • Cố gắng giữ càng nhiều lính trên sân càng tốt, sau đó dùng War Surge để đồng loạt tăng chỉ số cho chúng.
  • Chỉ số gia tăng từ War Surge tuy nhỏ, nhưng đôi lúc có thể gây ra biến chuyển quan trọng, nhất là khi nó tác động được tới nhiều đơn vị.

Thư viện ảnh[ | ]

War Surge active
Sẵn sàng
War Surge actionbar
Trong thanh hành động

War Surge effect
Hiệu ứng

Thay đổi[ | ]

  • 0.0.1: Được tạo ra.
Advertisement