Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Warblade
Warblade
Thuộc tính
Phe Lyonar
Loại Minion
Tộc Golem
Token? Không
Độ hiếm CrarityCommon
Chỉ số
Mana 2
Tấn công 1
Máu 4
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Ancient Bonds

Warbladeđơn vị lính CrarityCommon của phe Lyonar.

Năng lực[ | ]  • Bond: Khi Warblade được triệu hồi từ thanh hành động và trên sân đang có đơn vị đồng minh cùng tộc với nó - Mọi lính đồng minh khác trên sân được +1 máu.
    • Hiệu ứng: Golem Surge.Chiến thuật[ | ]

  • Warblade có chỉ số tương đối tốt và năng lực Bond có phạm vi ảnh hưởng rộng, vậy nên nó là đơn vị 2 mana chủ lực trong các chiến thuật dùng Golem của Lyonar.

Thư viện ảnh[ | ]

Warblade idle
Sẵn sàng
Warblade breathing
Đứng tại chỗ
Warblade run
Di chuyển
Warblade attack
Tấn công
Warblade death
Bị tiêu diệt

Thay đổi[ | ]

Advertisement