Duelyst Wiki
Advertisement
Chưa có hình ảnh

Warmaster Đơn vị lính đặc trưng với khả năng hỗ trợ các đơn vị có cùng năng lực khác.

Giới thiệu[ | ]

ArrowWhistler

Arrow Whistler, đơn vị hỗ trợ cho mọi đồng minh khác có Ranged giống nó

Warmaster ( chiến sư ) là một chủng lính trong Duelyst. Các đơn vị loại Warmaster có năng lực đặc biệt hỗ trợ các đơn vị có một năng lực nhất định trên sân.

Mô típ[ | ]

Các Warmaster đều có một năng lực cơ bản nào đó, và đi kèm với nó là một năng lực khác (thường là Aura) có tác dụng hỗ trợ các đơn vị đồng minh có năng lực giống với năng lực của Warmaster đó. Ví dụ

Arrow Whistler

, một Warmaster có năng lực cơ bản Ranged sẽ có năng lực khác hỗ trợ cho mọi lính đồng minh có Ranged giống cô.

Đặc điểm[ | ]

Chiến thuật chơi[ | ]

  • Nếu bạn chọn chiến thuật tập trung vào một năng lực từ khóa nào đó, hãy chọn Warmaster hỗ trợ ứng với năng lực đó.
  • Các Warmaster đều có năng lực chiến thuật, nhưng có thể bài trí chúng ứng với năng lực cơ bản của chúng, ví dụ Warmaster của năng lực Ranged thì giữ an toàn ở xa, Warmaster của năng lực Provoke thì đặt trên tuyến đầu.
  • Các Warmaster thường có chỉ số không quá cao, tiêu diệt chúng không phải là việc khó khăn. Bạn cũng có thể xoáy vào việc tiêu diệt/vô hiệu hóa các đơn vị lính được hưởng lợi từ năng lực của Warmaster, gián tiếp khiến năng lực của chúng trở nên vô dụng.
Advertisement