Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Whistling Blade
WhistlingBlade
Thuộc tính
Phe Neutral
Loại Minion
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm CrarityCommon
Chỉ số
Mana 7
Tấn công 2
Máu 15
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Core Set

Whistling Bladeđơn vị lính CrarityCommon của phe Trung lập.

Năng lực[ | ]  • Provoke: Whistling Blade ngăn không cho kẻ địch xung quanh nó di chuyển, và nếu tấn công thì chúng buộc phải tấn công Whistling Blade trước.
Chiến thuật[ | ]

  • Với lượng máu cao nhất Duelyst, Whistling Blade thật sự là một đơn vị vô cùng khó bị tiêu diệt. Chỉ số và năng lực khiến nó biến thành một đơn vị kìm chân/bảo vệ mạnh, đặc biệt là rìa hoặc góc sân.
  • Với lượng máu lớn, Whistling Blade cũng có thể phối hợp với Divine Bond để đạt sức tấn công khổng lồ.
  • Whistling Blade là mồi ngon cho Zen'Rui, the Blightspawned hay Nightsorrow Assassin.

Thư viện ảnh[ | ]

Whistling Blade idle
Sẵn sàng
Whistling Blade breathing
Đứng tại chỗ
Whistling Blade run
Di chuyển
Whistling Blade attack
Tấn công
Whistling Blade death
Bị tiêu diệt

Thay đổi[ | ]

  • 0.1: Được tạo ra.
Advertisement