Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Whyte Drake
WhyteDrake
Thuộc tính
Phe Vanar
Loại Minion
Tộc -----
Token?
Độ hiếm -----
Chỉ số
Mana 4
Tấn công 4
Máu 4
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Core Set

Whyte Drakeđơn vị lính token của phe Vanar.

Nguồn gốc[ | ]

Whyte Drake là đơn vị được tạo ra từ hiệu ứng biến đổi thông qua phép

Aspect of the Drake

.

Năng lực[ | ]  • Flying: Whyte Drake có thể di chuyển tới bất kỳ ô trống nào trên sân và không thể bị cản đường.
Chiến thuật[ | ]

Whyte Drake không có lưu ý chiến thuật đặc biệt nào.

Thư viện ảnh[ | ]

Whyte Drake idle
Sẵn sàng
Whyte Drake breathing
Đứng tại chỗ
Whyte Drake run
Di chuyển
Whyte Drake attack
Tấn công
Whyte Drake death
Bị tiêu diệt

Thay đổi[ | ]

  • Trước patch 0.53: Không rõ.
Advertisement