Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Wild Inceptor
WildInceptor
Thuộc tính
Phe Magmar
Loại Minion
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm CrarityCommon
Chỉ số
Mana 4
Tấn công 3
Máu 3
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Denizens of Shim'zar

Wild Inceptorđơn vị lính CrarityCommon của phe Magmar.

Năng lực[ | ]Chiến thuật[ | ]

  • Một chiến thuật phổ biến đi kèm với Wild Inceptor là cho một đơn vị có Rebirth tấn công tự sát, sau đó dùng Wild Inceptor lên Chrysalis Egg vừa được tạo ra. Đơn vị mới nở có thể tiếp tục tấn công ngay, gây thiệt hại bất ngờ cho đối thủ, nhất là nếu chúng có sức tấn công cao như Veteran SilitharSilithar Elder.
  • Wild Inceptor có thể cho nở nhanh bất kỳ Chrysalis Egg nào được tạo ra bởi Chrysalis Burst. Nếu nhận thấy trong những quả trứng được tạo ra có đơn vị mạnh và không muốn chúng bị phá hủy trong lượt sau, bạn có thể dùng Wild Inceptor làm cho nó nở ngay. Mặt khác vì đơn vị mới nở có thể hành động ngay, nó có thể gây biến chuyển lớn nếu nó là đơn vị cấp cao như Silithar Elder, Makantor Warbeast, Elucidator, Mandrake hay Unstable Leviathan.

Thư viện ảnh[ | ]

Wild Inceptor idle
Sẵn sàng
Wild Inceptor breathing
Đứng tại chỗ
Wild Inceptor run
Di chuyển
Wild Inceptor attack
Tấn công
Wild Inceptor death
Bị tiêu diệt

Thay đổi[ | ]

Advertisement