Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Wildfire Ankh
WildfireAnkh
Thuộc tính
Phe Vetruvian
Loại Artifact
Tộc -----
Độ hiếm ErarityEpic
Chỉ số
Mana 3
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Core Set

Wildfire Ankhtrang bị ErarityEpic của phe Vetruvian.

Năng lực[ | ]  • Wildfire Ankh cho Tướng bạn năng lực Blast.


Chiến thuật[ | ]

  • Wildfire Ankh là trang bị khá mạnh của Vetruvian. Với Wildfire Ankh Tướng bạn bây giờ đã trở thành một đơn vị có 2 sát thương Blast rất khó chịu, phối hợp với hai loại trang bị còn lại của Vetruvian giúp tăng thêm sát thương mà Tướng bạn có thể gây ra. Hơn nữa Wildfire Ankh còn có thể gây sát thương mà không bị phản công, giúp cho độ bền của nó và các trang bị khác không bị ảnh hưởng.
  • Wildfire Ankh trở nên lợi hại hơn khi phối hợp với phép Bloodborn Psionic Strike của Scioness Sajj, giúp bạn có thể một lúc tiêu diệt nhiều lính địch.
  • Khi nạp Wildfire Ankh, hãy giữ cho Tướng bạn cơ động.
  • Năng lực của Wildfire Ankh không cộng dồn, vì thế trừ trường hợp gia tăng lượng trang bị đang dùng để dùng Auroras Tears, nếu không chỉ nên dùng 1 Wildfire Ankh duy nhất cho Tướng.

Thư viện ảnh[ | ]

Wildfire Ankh active
Sẵn sàng
Wildfire Ankh actionbar
Trong thanh hành động

Thay đổi[ | ]

  • Trước patch 0.53: Không rõ.
Advertisement