Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Wind Slicer
WindSlicer
Thuộc tính
Phe Vetruvian
Loại Minion
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm CrarityCommon
Chỉ số
Mana 2
Tấn công 2
Máu 3
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Denizens of Shim'zar

Wind Slicerđơn vị lính CrarityCommon của phe Vetruvian.

Năng lực[ | ]  • Opening Gambit: Khi Wind Slicer được triệu hồi từ thanh hành động - Giảm mana cần để triệu hồi của mọi đơn vị Obelysk trong thanh hành động của bạn đi 1.
    • Hiệu ứng: Mana Shift.

Chiến thuật[ | ]

  • Wind Slicer có chỉ số bằng với một đơn vị 2 mana thông thường, và nó có thể hỗ trợ nhiều cho chiến thuật tập trung vào các Obelysk của bạn, giúp bạn có thể triệu hồi Obelysk nhanh hơn và nhiều hơn để áp đặt thế trận.

Thư viện ảnh[ | ]

Wind Slicer idle
Sẵn sàng
Wind Slicer breathing
Đứng tại chỗ
Wind Slicer run
Di chuyển
Wind Slicer attack
Tấn công
Wind Slicer death
Bị tiêu diệt

Thay đổi[ | ]

Advertisement