Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Windblade Adept
WindbladeAdept
Thuộc tính
Phe Lyonar
Loại Minion
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm Basic
Chỉ số
Mana 2
Tấn công 2
Máu 3
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Core Set

Windblade Adeptđơn vị lính Basic của phe Lyonar.

Năng lực[ | ]  • Zeal: Chừng nào Windblade Adept vẫn còn đứng cạnh Tướng đồng minh, nó nhận được năng lực mới - Windblade Adept được +1 tấn công.
    • Hiệu ứng: Lion's Strength.
Chiến thuật[ | ]

  • Không bao giờ để nó đứng xa Tướng bạn, khi phát huy được Zeal thì Windblade Adept mới có giá trị tương xứng với giá 2 mana của nó.
  • Windblade Adept khi kết hợp với Afterblaze và Zeal của chính nó có thể tạo ra một đơn vị có chỉ số 5/7, một con số khá tốt, và có thể đạt được ngay từ lượt thứ 2 của bạn.

Thư viện ảnh[ | ]

Windblade Adept idle
Sẵn sàng
Windblade Adept breathing
Đứng tại chỗ
Windblade Adept run
Di chuyển
Windblade Adept attack
Tấn công
Windblade Adept death
Bị tiêu diệt

Thay đổi[ | ]

  • Các patch cũ hơn 0.53: Không rõ.
  • Patch 1.83: Sức tấn công tăng thêm từ năng lực Zeal của Windblade Adept giảm từ 2 còn 1.

Thư viện ảnh[ | ]

Windblade Adept artwork
Advertisement