Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | obelysk [[Category: ]] |

Windstorm Obelysk
WindstormObelysk
Thuộc tính
Phe Vetruvian
Loại Minion
Tộc Structure
Token? Không
Độ hiếm CrarityCommon
Nhóm Obelysk
Chỉ số
Mana 3
Tấn công 0
Máu 6
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Core Set

Windstorm Obelyskđơn vị lính CrarityCommon của phe Vetruvian.

Năng lực[ | ]  • Summon Dervish: Mỗi khi lượt của bạn bắt đầu, một Dervish 2/2 với Rush sẽ được triệu hồi tại một ô trống ngẫu nhiên kế cận xung quanh Windstorm Obelysk.


  • Aura: Chừng nào Windstorm Obelysk còn tồn tại trên sân - Mọi đơn vị chủng Dervish được +1 máu.
    • Hiệu ứng: Windstorm Fortitude.

Chiến thuật[ | ]

  • Đặt Windstorm Obelysk ở vị trí được bảo vệ, không nên đặt nó ở tuyến sau vì như thế sẽ giới hạn phạm vi hoạt động của các Dervish mà nó tạo ra. Có thể đặt nó ở rìa sân đấu để giảm thiểu tính ngẫu nhiên trong việc tạo ra các Wind Dervish của nó.
  • Windstorm Obelysk không bao giờ có thể tấn công hay di chuyển, vậy nên nó là mục tiêu rất dễ bị tổn thương.
  • Dispel rất có hiệu quả với Windstorm Obelysk, sau khi bị Dispel thì Windstorm Obelysk sẽ hoàn toàn trở nên vô dụng. Hiệu ứng dịch chuyển cũng là một giải pháp, nhưng nó không ngăn được năng lực Aura của Windstorm Obelysk tiếp tục hoạt động.
  • Windstorm Obelysk có thể ngay lập tức giúp các đơn vị Dervish của bạn cứng cáp hơn, 1 máu mà nó đem lại có thể tạo ra khác biệt rất lớn khi mà các Iron Dervish được sinh ra giờ không thể bị Tướng địch tiêu diệt nữa, tăng cơ hội sống sót để chúng phát huy sức mạnh.

Thư viện ảnh[ | ]

Windstorm Obelysk idle
Sẵn sàng
Windstorm Obelysk breathing
Đứng tại chỗ
Windstorm Obelysk attack
Tấn công
Windstorm Obelysk death
Bị tiêu diệt

Thay đổi[ | ]

  • Các patch cũ hơn 0.53: Không rõ.
Advertisement