Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | Ultimate Spell [[Category: ]] |

Winter's Wake
Winter'sWake
Thuộc tính
Phe Vanar
Loại Spell
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm LrarityLegendary
Nhóm Ultimate Spell
Chỉ số
Mana 8
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Denizens of Shim'zar

Winter's Wakephép LrarityLegendary của phe Vanar.

Năng lực[ | ]  • Cho mọi đơn vị có năng lực Wall đồng minh ở trên sân +4/+4, các đơn vị này giờ có thể di chuyển.
    • Hiệu ứng: Awaken.Chiến thuật[ | ]

  • Winter's Wake biến những bức tường vô tri của Vanar trở thành những đơn vị đáng sợ với chỉ số ngang bằng một đơn vị 4 mana. Nếu kẻ thù coi thường không tiêu diệt các đơn vị Wall trước đó, chúng sẽ phải hối hận.
  • Vì Winter's Wake tốn khá nhiều mana, có thể phối hợp với các hiệu ứng giảm mana dùng phép như Abjudicator để thực hiện Winter's Wake sớm hơn, hoặc làm combo dựng Tường rồi dùng Winter's Wake chỉ trong một lượt.
  • Các đơn vị Wall bất động và thường được kẻ thù tránh xa, vậy nên dù đã được yểm Winter's Wake, chúng có thể sẽ phải tốn thêm lượt để tiếp cận được đối thủ. Ngoài ra chúng vẫn không thể chống lại hiệu ứng Dispel.
  • Cố gắng vây chặt đối phương bằng các đơn vị Wall (khá dễ nếu dùng Gravity Well) trước khi sử dụng Winter's Wake, điều này sẽ đảm bảo khả năng tấn công tổng lực trong lượt kế. Grandmaster Embla làm rất tốt nhiệm vụ này, mặc dù tốn khá nhiều mana.

Thư viện ảnh[ | ]

Winter's Wake active
Sẵn sàng
Winter's Wake actionbar
Trong thanh hành động

Winter's Wake effect
Hiệu ứng

Thay đổi[ | ]

Advertisement