Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Winter Maerid
WinterMaerid
Thuộc tính
Phe Vanar
Loại Minion
Tộc Vespyr
Token?
Độ hiếm -----
Chỉ số
Mana 1
Tấn công 2
Máu 2
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Core Set

Winter Maeridđơn vị lính token của phe Vanar.

Nguồn gốc[ | ]

Treant được tạo ra từ năng lực Reaction của

Voice of the Wind

Năng lực[ | ]

Winter Maerid không có năng lực đặc biệt nào.

Chiến thuật[ | ]

  • Phối hợp với phép Bloodborn Kinetic Surge, Winter Maerid sẽ trở nên rất khó chịu vì giờ nó đã có 3 máu và không thể dễ dàng bị tiêu diệt bởi Tướng địch nữa.
  • Winter Maerid có thể gây thiệt hại lớn khi được hưởng hiệu ứng từ Razorback.

Thư viện ảnh[ | ]

Winter Maerid idle
Sẵn sàng
Winter Maerid breathing
Đứng tại chỗ
Winter Maerid run
Di chuyển
Winter Maerid attack
Tấn công
Winter Maerid death
Bị tiêu diệt

Thay đổi[ | ]

  • 0.0.22: Được tạo ra.
Advertisement