Duelyst Wiki
Advertisement
Wish Spell

Wish (Điều ước) là nhóm phép thuộc về Vetruvian. Đây là các phép hỗ trợ chỉ số kèm theo một hiệu ứng đặc biệt khác hỗ trợ cho Vetruvian trong việc bổ sung bài, chiếm lợi thế về hiện diện sân đấu và gây mối nguy hiểm thường trực cho Tướng địch.

Mô típ[ | ]

Các phép này đại diện cho các điều ước của Scion. Chúng có dạng năng lực chung là "cộng chỉ số cho một đơn vị đồng minh và một hiệu ứng bổ sung khác". Chúng tốn X mana và cho đơn vị được yểm +X/+X, với X có giá trị từ 1 đến 3.

DUELYST
[ Hiện ]
Phe LyonarSonghaiVetruvianAbyssianMagmarVanarTrung Lập Token
Thẻ
Tên gọiẢnhTấn côngMáuManaKhungMô tảThẻ cầu vồng
Loại thẻ TướngLínhPhépTrang bị
Độ hiếm BasicCrarityCommonRrarityRareErarityEpicLrarityLegendary
Tộc LyonarSonghaiVetruvianAbyssianMagmarVanarTrung Lập
Năng lực
Năng lực có tên AirdropBackstabBlastBlood SurgeBondCelerityDeathwatchDying WishFlyingForcefieldFrenzyGrowInfiltrateOpening GambitProvokeRangedRebirthRushSummon DervishWallZeal
Năng lực không tên AuraReactionTurn InitiativeTurnwatch
Hiệu ứng Cung cấpCường hóaChuyển hóaSát thươngPhòng vệTiêu diệtXóa phépRút thẻTiếp nhậnKiến tạoHồi phụcTriệu hồiDịch chuyểnBiến đổi
Trạng thái StunExhaustedDispel
Nhóm thẻ Alternative Bloodborn SpellAspectBloodborn ChangerBossD3cGauntlet ChooserGrandmasterLessonMechaz0rObelyskPrisonerSealSeven SistersSilitharSpirit WolfSwornUltimate SpellVoidWish
Ô Ô manaÔ Shadow Creep
Advertisement